Sözlükte "ısı" ne demek?

1. Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığınınartmasına, bir iş yapmasına neden olan enerji, hararet; sıcaklık.
2. Doğal vücut sıcaklığı, hararet.
3. Hastalığın etkisiyle ortaya çıkan vücut sıcaklığı.

ısı kelimesinin ingilizcesi

[ISI] n. soot, black, smut
n. work, job; things to do, business, trade, affair, function, working, activity, assignment, commerce, dealing, mission, doings, employment, gig, handiwork, metier, stint, task; occupation, pursuit, profession, post
adj. caloric